Om AOPA DMU

AOPA DMU, er en sammenslutning af for tiden 27 motorflyveklubber fordelt rundt i landet med ialt ca. 1200 medlemmer.

AOPA DMU er tilsluttet Dansk Luftsports Union (DLU) og er herigennem medlem af Federation Aeronautique Internationale (FAI).

AOPA DMU's formål er at fremme interessen for og lette adgangen til privat- og forretningsmæssig flyvning i Danmark, at arbejde for motorflyvningens vilkår og at virke for flyvesikkerheden.

AOPA DMU's øverste myndighed er repræsentantskabet, som afholder et årligt møde. Ellers ledes AOPA DMU af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt af repræsentantskabet. I henhold til AOPA DMU's vedtægter

For at efterleve målene arbejdes der med forsøg på at billiggøre flyvningen. Mange klubber klarer selv teoriuddannelsen til A-certifikat, og når man har erhvervet et flyvecertifikat, er der ofte mulighed for at leje et fly til en rimelig pris gennem flyveklubben, eller gå sammen med klubkammerater om at købe et fly.

AOPA DMU har repræsentanter i luftrumsudvalg, flyvepladsudvalg og lignende steder, hvor vilkårene for flyvningen bestemmes.

Rundt om i klubberne foregår mange aktiviteter. Det kan være foredrag - nogle af undervisende karakter i fx meteorologi, motorlære eller andet, andre af mere underholdende karakter, fx om spændende flyveoplevelser måske med billeder eller video. De fleste klubber arrangerer ind imellem flytræf, hvor de inviterer andre klubber og flyveinteresserede til at deltage, flyshows med egentlige flyveopvisniger - kunstflyvning med spændende, seværdige fly o.m.m.

Klubture er en anden mulighed, man fylder flyvepladsens fly med medlemmer og eventuelle familiemedlemmer og flyver på kortere eller længere ture i ind- eller udland. Det er god mulighed for nyuddannede piloter at lære, hvordan man gebærder sig i udlandet, at det ikke er så svært, som man måske tror.

Ved sådanne lejligheder træffer man "flyvefolk" mange steder, som senere bliver til venner, man glæder sig til at gense.

En aktivitet, som trækker mange deltagere, er konkurrenceflyvning. Det mest almindelige herhjemme er såkaldt "præcisionsflyvning", som er en slags orienteringsløb i luften, hvor det ikke gælder om at komme først, men at passe sin udregnede tid nøjagtigt (+/- 2 sek.) overalt på ruten samtidigt med, at man skal observere mærker udlagt på jorden og genfinde motiver fra fotos, taget på ruten.

Derudover indgår landingskonkurrencer, som går ud på, at man lander sit fly korrekt og så kort efter en streg som muligt på landingsbanen.

Konkurrenceflyvningen foregår på forskellige niveau og i forskellige sværhedsgrader. Nogle klubber og regioner afholder selv konkurrencer, så begyndere kan være med. Og har man først fået interesse for det, kan man deltage i Danmarksmesterskabet, som afvikles efter de internationale regler, eller det populære Sirius Rally (tidligere Air BP Rally og Anthon Berg Air Rally).

Mange vælger at flyve to og to - med pilot og navigatør - både for at fordele opgaverne, at have selskab ombord og dele udgifterne. Men ønsker man at kvalificere sig til internationale konkurrencer, må man klare "kontoret" alene.

Hvert år sender AOPA DMU et hold på 3-5 til Nordisk Mesterskab og hvert andet år til Verdensmesterskab.

Konkurrenceflyvning er i høj grad medvirkende til at fremme flyvesikkerheden. Man lærer at kunne finde vej og til hver en tid vide, hvor man er, man træner i glidelandinger (nødlandinger) og man holder sin teori ved lige. Og tilmed på en sjov måde!

Klubberne betaler kontingent til AOPA DMU (se kontingent-satsen her). Dette går til det administrative arbejde med koordinering, PR, repræsentation ved møder, i udvalg og tilskud til aktiviteter.

AOPA DMU's bestyrelse suppleret af enkelte frivillige, deltager i møder med Statens Luftfartsvæsen, Miljøudvalg, kommunale eller amtslige udvalg og hjælper klubberne med afholdelse af diverse arrangementer, koordinerer arrangementer herhjemme og formidler nyt om arrangementer i udlandet, dels via DMU's egne spalter i bladet "FLYV", dels ved direkte udsendt materiale til klubberne.

Der kan være mange grunde til at lære at flyve. Nogle kan bruge det i sit arbejde og på den måde gøre Danmark "mindre" og nå mere på en arbejdsdag. Andre har altid drømt om at kunne flyve - at være fri som fuglen - og tager et certifikat udelukkende til fritidsbrug.

Under alle omstændigheder lærer man, at det kan bruges til meget og kan blive en ny livsform. En éndagstur til Anholt? en weekendtur til Bornholm? Der findes offentlige og private flyvepladser masser af steder i landet, så kun fantasien - og desværre ind imellem vejret - sætter grænser!

Nærmere informationer om, hvor klubberne holder til, ses under menupunkt "Medlemsklubber"