Arkiv

DMU ordinært repræsentantskabsmøde
lørdag den 22. april i Roskilde Flyveklub

På mødet blev Henning Romme velfortjent udnævnt til Æresmedlem i DMU.
Henning var ikke selv tilstede på mødet men diplomet er overrakt til Henning på hans bopæl.

I årsberetningen  kan du læse om DMU's mange aktiviteter gennem året

DMU repræsentantskabsmøde 2014
 
Viborg Flyveklub dannede rammerne for årets repræsentantskabsmøde, som igen i år blev afholdt med stort fremmøde. 
Flere benyttede anledningen til at få luft under vingerne.  

 Foto: Knud Nielsen 

 

En stor tak til Viborg
Flyveklub og flyveplads, som havde sørget for alle de praktiske detalj-er og en stor hjælpende hånd i løbet af dagen. 
 
   Foto: Knud Nielsen
 
Efter et veloverstået møde og fyldte maver, fortalte Dieter Betz - pilot, forfatter, fotograf og eventyrer - om udpluk fra sit lange og oplevelsesrige liv med flyvning, krydret med eksempler

på hvorfor "Lykken ligger i luften". Det var et spændende indblik i flyvningens mange facetter og udfordringer. Dieter besidder stor humoristisk sans, så der blev grinet 
grundigt undervejs.
  Foto: Knud Nielsen
 
Indkaldelse og årsberetning

Foredrag - "Lykken Ligger i luften"

Protokol

DMU repræsentantskabsmøde 2013
Fremmødet var stort på DMU's 30.repræsentantskabsmøde, 
som blev holdt på Herning Flyveplads den 20. april. 

 Foto: Knud Nielsen
 
Mange kom flyvende i det fine forårsvejr og der var sørget for gode mødefaciliteter og en fin forplejning ved hjælp fra Herning Motorflyveklub.  


Udover de faste punkter på dagsordenen fortalte Overlæge Susanne Josepsen, Trafik-styrelsen om de nye medical regler, et interessant og humoristisk krydret indlæg. 
 

 
FLYV redaktør, Rune Balle blev desværre forhindret, men vi håber på at Rune kommer og fortæller om FLYV i sin nye form ved næstkommende lejlighed.
Første gang i DMU's histore blev der udnævnt to æres-medlemmer:
Fra venstre: Vagn Jensen, Louis Rovs Hansen og Knud Nielsen.
Foto: Merete Strandberg

Louis Rovs Hansen - Sæby Flyveklub (kendt som Rovs)
Rovs har i en meget lang årrække ydet en fantastisk indsats både for DMU/KDA og for sin lokale flyveklub både som formand i den lokale klub, som sekretær i DMU’s bestyrelse og som medforfatter til Unionshåndbogen. Planlægning af DMU turen har også i flere år været en opgave som blev løst med megen ekspertise og var en overgang ved at skifte navn til Rovs Rejser.
 
Vagn Jensen - Randers Flyveklub
Vagn var en af stifterne af DMU og har faktisk uafbrudt siden været involveret i DMU, først i DMU’s bestyrelse i en lang årrække og siden i DMU Sport konkurrenceflyvning. Vagn har beklædt viseformandsposten og også en tid formandsposten i FAI CIAG og har arrangeret flere succesfulde verdensmesterskaber i Danmark. Vagn’s økonomiske talent har ved alle verdensmesterskaber i Danmark ført til et solidt overskud som nu kommer konkurrenceflyvningen til gode. Han har også været medlem af KDA’s bestyrelse i en årrække.
    
Indkaldelse og årsberetning
Indlæg
ProtokolDMU repræsentantskabsmøde 2012
 
Vojens/Skrydstrup Lufthavn var vært for DMU's repræsentant-skabsmøde, som indledtes med et spændende indblik i SAR og F16 operationer.
 
DMU's formand, Knud Nielsen's 10 års jubilæum, som formand for DMU, blev markeret. På vegne af DMU's bestyrelse roste Henning Romme Knud's præstation som formand for DMU gennem 10 år og fremhævede Knud's fremragende evne til fremsynethed og til at gyde olie på vandene, når det er nødvendigt, men også hans evne til at tage beslutninger og i høj grad at give andre i bestyrelsen råderum. Der var stående klapsalver. Foto: Hjalmar Nielsen
 
Knud Nielsen takkede på vegne af DMU's bestyrelse Louis Rovs Hansen for sit store engagement i DMU's bestyrelse gennem de seneste 15 år. Knud takkede også John B. Madsen for et fremragende arbejde på kassererposten.  
 
Hent Protokol            Foto: Hjalmar Nielsen (Th: Knud Nielsen)